Як забезпечити створення цінності для споживача?

16-10-2009

Просмотров: 4146


<Посмотреть прайсы
Весь час паралельно із розвитком суспільства у ринковому напрямку іде пошук концепцій, підходів та методів успішного управління компанією.

Відповідно до різних етапів розвитку ринкового середовища зміщується і фокус уваги компанії до різних сторін своєї діяльності. У 1970-х роках в центрі уваги була людина, у 80-і — командна робота, у 90-х — процеси. Сьогодні, у 2000х роках, багато розмов навколо знань та «адаптивності». Який же інструментарій застосовувати сучасному керівнику сучасної компанії, яка працює у сучасній ситуації глобальної конкуренції? Відповідаю можуть бути результати дослідження Dow Corning станом на 2003 рік, у ході якого опитали 69 керівників компаній, що працюють у різних сферах економіки Америки, Європи та Азії. Їх просили назвати найбільш важливі інновації в бізнесі за останні 3 роки. Найбільш визначальною серед них була названа концепція всезагального (корпоративного) управління на основі якості (TQM).

У трійцю ЛІДЕРІВ БІЗНЕСОВИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ увійшли:
• ТQМ;
• нові технології організаційної досконалості (управління процесами, проектами, змінами, ресурсами, знаннями та застосування інформаційних технологій з метою підвищення ефективності компаній);
• управління ланцюгами поставок.

Але для того, щоб компанія могла постійно і прогнозовано виробляти/надавати інтегральну цінність/якість для споживача, вже недостатньо застосовувати окремі методи реорганізації підприємства. Якщо Ви прагнете до ЛІДЕРСТВА у глобальному конкурентному середовищі, то Ви вже не можете зосередитися тільки на скороченні складських запасів або тільки на підвищенні задоволення споживачів ...

Окремі (точкові) зміни вже недостатньо ефективні. Необхідна системна методологія, яка об’єднає і взаємоузгодить різні сфери діяльності організації.

Формула конкурентоспроможності організації полягає у одночасному управлінні всіма п’ятьма складовими ділової досконалості:
• управління процесами;
• управління проектами;
• управління змінами;
• управління знаннями;
• управління ресурсами.

Як забезпечити створення цінності для споживача? 1


Кожен із стовпів удосконалення організації не є новим.

Але тільки за умови ефективно-збалансованого управління усіма перерахованими складовими діє формула системної концепції організаційної досконалості.

Олексій Ціціліано, Генеральний директор ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (УкрНДНЦ); кандидат фізико-математичних наук; головний аудитор систем управління якістю УкрСЕПРО; міжнародний асесор Моделі ділової досконалості EFQM; автор навчально-методичного посібника «Статистичні методи забезпечення якості продукції».

Галина Зіміна, Президент та консультант-тренер Школи Адміністративного Управління (ШАУЗ); старший викладач кафедри оцінки відповідності, стандартизації та управління якістю Інституту підготовки фахівців ДП УкрНДНЦ; аспірант ДП УкрНДНЦ; автор навчально- практичного посібника «Стандартизація систем управління якістю, згідно стандартів серії ISO 9000-2000 ( у схемах)» (Візуалізація тексту стандартів ДСТУ ISO 9000, 9001 та 9004).

Автор: Технико-аналитический журнал "Оконные Технологии" №27 от 2007

Страница компании в каталоге: Оконные технологии, Журнал


<Посмотреть прайсы
Отправить ссылку

Комментарии

Оставьте комментарий

Поставить оценку

Другие статьи этого раздела

Як забезпечити створення цінності для споживача?