Екпріелтсервіс

Наша компанiя займає провiдне мiсце у будiвельнiй iндустрiї Чернiвецької областi України, є виробником та постачальником широкого спектру багатоцiльової i функцiонально надiйної продукцiї. Торгова компанiя з'явилася на ринку у 2000 роцi i за цей час отримала високу оцiнку багатьох вiтчизняних та зарубiжних компанiй, фiрм-партнерiв, якi вiдзначили високу якiсть продукцiї, високий професiоналiзм спiвробiтникiв фiрми та вiдмiнний сервiс.

З року заснування компанiї, її працiвники набули великого досвiду у застосуваннi вiконних технологiй iз максимальним задоволенням потреб клiєнтiв, набули досвiду у розв'язаннi нестандартних конструктивних рiшень, що обумовленi iсторично-архiтектурними композицiями нашого регiону. Ми не зупиняємось на цьому i постiйно вдосконалюємось, придiляємо велику увагу розвитку матерiальної бази пiдприємства, навчанню i пiдвищенню квалiфiкацiї усiх ланок персоналу - вiд монтажника до керуючого пiдприємства. Крiм вiконних технологiчних рiшень, пiдприємство успiшно ввело в дiю надання послуг по встановленню гаражних ворiт, захисних ролет, мансардних вiкон, жалюзi, а також систем вентиляцiї та кондицiювання повiтря.

У 2005 роцi нашою компанiєю було створено новiтню високотехнологiчну лiнiю з виробництва унiкальних для України дерев'яних вiконно-дверних конструкцiй, на якiй працює команда професiоналiв, що забезпечує контроль якостi на кожнiй дiлянцi виробництва.

Велика кiлькiсть об'єктiв, якi забезпеченi вiкнами та дверима вiд "Експрiелтсервiс" вже зданi у експлуатацiю i успiшно працюють.

Замовниками нашої компанiї на сьогоднiшнiй час є велика кiлькiсть державних та приватних пiдприємств, таких як Укрсоцбанк, Днiстровська ГЕС, Територiальне управлiння ДСА у Чернiвецький областi, РА "АСС", "Два вiдра", "Автоплаза", ДП "Нiко-Чернiвцi", "Екватор", "Домотех", "Екосир", "Кварц", салон "Експо", "Салон будiвельних матерiалiв", ресторан-готель "Кайзер" , "Три товстуни", ресторан-готель "Колвiк" тощо. "Експрiелтсервiс" постачає перевiренi часом, екологiчно чистi вироби iз пластика, дерева, алюмiнiю та скла.

Треба зазначити, що ми керуємось наступними принципами:

ми випускаємо тiльки високоякiсний продукт;
ми намагаємось працювати лише iз надiйними постачальниками i застосовувати якiснi комплектуючi. Саме тому "Експрiелтсервiс" може смiливо надавати гарантiї на вироби i роботи, які виконує;
ми слiдкуємо за нашою репутацiєю, тому кожен робить свою справу вiдповiдально вiд початку i до кiнця, якою б складною i об'ємною вона не була. Для нас важливо, щоб Клiєнт був впевнений в тому, що завжди може розраховувати на якiсне обслуговування i при виникненнi будь-яких питань ми радi йому допомогти;
ми поважаємо наших клiєнтiв i дуже цiнуємо їх час! Наш сайт - гарне тому пiдтвердження - Ви можете ознайомитись iз нашою продукцiєю та викликати майстра на замiри, а тим самим зекономити свiй час.
12-10-2011

Другие компании в этом городе

Окна. Екпріелтсервіс. Металлопластиковые окна. Черновцы. Екпріелтсервіс: адрес, контакты