Перелік будівельних виробів за класифікацією ДБН А.1.11-93

07-01-2010

Просмотров: 5452


<Посмотреть прайсы
Виходячи з законодавчого наголосу щодо будівельних виробів, нових (чи традиційних) в сенсі відсутності (чи наявності) НД, що діють в Україні, запропоновано проект Переліку, упорядкованого за чинною класифікацією НД (ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення»). На підставі багаторічного досвіду добровільної сертифікації на відповідність вимогам стандартів та інших НД, введено додатково за найменуваннями типи виробів з високими показниками інновацій і недостатнім рівнем нормативного забезпечення, зокрема в галузі металобудівництва, включаючи конструктивні елементи світлопрозорих систем, інших огороджувальних конструкцій.

Зараз можна додатково спиратися на положення чинного Технічного регламенту, який у пункті 14 наголошує на забезпеченні розробки регламентних технічних умов і будівельних норм у відповідності вимогам європейського законодавства та технічних регламентів. Зважаючи на необхідність гармонізації НД в рамках євроінтеграції України, проект виконано у порівнянні з розробками Європейської організації з технічних ухвалень (біля 20 настанов) і Польського інституту будівельної техніки ІТВ (біля 100 керівництв). Враховуючи успадковану тотожність багатьох НД, чинних як в Україні, так і в Росії, наявність міждержавних стандартів, проаналізовано приклади чинних технічних свідоцтв, виданих Держбудом Росії на підставі постанови Уряду РФ від 27.12.97 №1636.

Запропонований проект (таблиця 1) складено на основі чинного Переліку (наказ Мінбуду від 20.03.06 № 69), який, разом з Порядком проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві, затверджено Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Перелік будівельних виробів
щодо перевірки та підтвердження придатності для застосування в будівництві, якщо їх виробництво, застосування та експлуатація не регламентовані національними стандартами, державними будівельними нормами і правилами, іншими нормативними документами (Упорядковано за ДБН А.1.1-1-93, надалі – ДБН). Таблиця 1.
Перелік будівельних виробів за класифікацією ДБН А.1.11-93 1
Перелік будівельних виробів за класифікацією ДБН А.1.11-93 2

*В1.1 - Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі
В1.2 - Система надійності та безпеки в будівництві
В1.3 - Система забезпечення точності геометричних параметрів
В1.4 - Система радіаційної безпеки в будівництві

20.03.2006 № 69 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2006 за № 578/12452 (надалі – Перелік, Порядок). Перелік і Порядок розроблено у Мінбуді України з метою виконання Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 N 240 (надалі – Правила).

За європейським законодавством (Директива Ради 89/106/ЄЕС) держави-члени ЄС вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб будівельні «вироби, які призначені для використання у спорудах, могли бути розміщені на ринку, якщо тільки вони придатні для використання за призначенням, тобто вони мають такі характеристики, щоб будівлі, в яких вони мають бути змонтовані, зібрані, використані або встановлені, могли за умови належного проектування та зведення відповідати основним вимогам» (цитовано за офіційним перекладом згаданої Директиви, підкреслено автором).

У разі наявності виробів, стосовно яких європейські стандарти не можуть бути створені або передбачені впродовж розумного проміжку часу, або виробів, які мають істотні відхилення від стандарту, придатність таких виробів до використання може бути підтверджена європейським технічним ухваленням (ЕТА). В Польщі аналогічне ухвалення надається як «Апробата технічна», в Росії – «Техническое свидетельство», в Україні – Технічне свідоцтво.

В українському законодавстві (Технічний регламент, Правила, Порядок, Перелік) йдеться про нові будівельні вироби, виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані національними стандартами, державними будівельними нормами і правилами, іншими нормативними документами (НД). Саме тому в цьому проекті перелік таких виробів (таблиця 1) пропонується за класифікацією ДБН А.1.1-1-93.

Користувачам рекомендується звіряти конкретні нові вироби (найменування, характеристики тощо) щонайменше з актуальним Переліком чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (видання офіційне, ТК з стандартизації «Будтехнормування» Мінбуду України), який упорядковано за тією ж класифікацією.

М.Л.Гринберг, кандидат технічних наук, аудитор системи сертифікації „УкрСЕПРО”
Орган з сертифікації будівельної продукції „ЦентрСЕПРОбудметал”

Автор: Технико-аналитический журнал "Оконные Технологии" №27 от 2007

Страница компании в каталоге: Оконные технологии, Журнал


<Посмотреть прайсы
Отправить ссылку

Комментарии

Оставьте комментарий

Поставить оценку

Другие статьи этого раздела

Перелік будівельних виробів за класифікацією ДБН А.1.11-93