Про стан розробки нормативної документації в галузі утеплення будинків

22-07-2010

Просмотров: 5642


<Посмотреть прайсы
Згідно з законом України «Про енергозбереження» розробляється нормативна документація стосовно вимог щодо ефективного використання енергетичних ресурсів, що встановлює вимоги до проектування, улаштування, прийому, контролю та експлуатації теплоізоляції огороджувальних конструкцій будинків та споруд. До комплексу нормативних документів входять:
1) ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»;
2) ДБН В.2.6- ХХ:200Х «Системи фасадні теплоізоляційно – оздоблювальні з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним личкуванням. Проектування, улаштування, експлуатація»;
3) ДБН В.2.6- ХХ:200Х «Системи фасадні теплоізоляційно – оздоблювальні суцільні з личкуванням штукатурками. Проектування, улаштування, експлуатація»;
4) ДБН В.2.6- ХХ:200Х «Системи фасадні теплоізоляційно – оздоблювальні з світлопрозорим зовнішнім шаром. Проектування, улаштування, експлуатація»;
5) ДБН В.2.6- ХХ:200Х «Системи фасадні теплоізоляційно – оздоблювальні з личкуванням цеглою. Проектування, улаштування, експлуатація»;
6) ДБН В.2.2 –ХХ:200Х «Системи фасадні теплоізоляційно – оздоблювальні будинків і споруд. Загальні положення»;
7) ДСТУ Б В.2.6- ХХ:200Х «Системи фасадні теплоізоляційно –оздоблювальні з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним личкуванням. Загальні технічні умови»;
8) ДСТУ Б В.2.6- ХХ:200Х «Системи фасадні теплоізоляційно –оздоблювальні суцільні з личкуванням штукатурками. Технічні умови»;
9) ДСТУ Б В.2.6- ХХ:200Х «Системи фасадні теплоізоляційно –оздоблювальні з світлопрозорим зовнішнім шаром. Технічні умови»;
10) ДСТУ Б В.2.6- ХХ:200Х «Системи фасадні теплоізоляційно –оздоблювальні з личкуванням цеглою. Технічні умови».

З цього переліку діє тільки 1 ДБН, у стадії розробки 6 і 7, інші плануються до розробки.

На сьогоднішній день розроблені перші редакції цих нормативних документів.

ДБН В.2.2 –ХХ:200Х «Системи фасадні теплоізоляційно – оздоблювальні будинків і споруд. Загальні положення» дає класифікацію систем фасадних теплоізоляційно-оздоблювальних, основні вимоги до проектування цих систем та складу проектної документації, правила застосування систем фасадних теплоізоляційно –оздоблювальних при будівництві та вимоги до документів, що надаються на оцінку технічної придатності систем, основні вимоги до монтажу систем фасадних теплоізоляційно –оздоблювальних та контролю якості виконання робіт, та основні правила експлуатації систем фасадних теплоізоляційно–оздоблювальних та моніторингу їх експлуатаційних показників.

ДСТУ Б В.2.6- ХХ:200Х «Системи фасадні теплоізоляційно –оздоблювальні з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним личкуванням. Загальні технічні умови» констатує: — сфера застосування

Цей стандарт поширюється на системи фасадні теплоізоляційно-опоряджувальні з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним личкуванням (далі — СФТОПП), які використовуються при новому будівництві та при реконструкції й капітальному ремонті.

Цей стандарт не поширюється на СФТОПП з світлопрозорим личкуванням та личкуванням цеглою.

Таблиця 1. Основні параметри СФТОПП

Про стан розробки нормативної документації в галузі утеплення будинків 1


СФТОПП кріпиться до несучих або самонесучих стін із цегли, залізобетону, керамзитобетону та інших матеріалів і призначається для теплоізоляції і опорядження фасадів житлових, громадських та промислових будинків, які будуються у звичайних геологічних умовах за виключенням будинків, що призначені для виробництва, зберігання й утилізації вибухових речовин і засобів підривань, будинків військового призначення, а також на захисних спорудах цивільної оборони, лікувальних закладах із стаціонаром, з урахуванням вимог 3.4 ДБН В.1.1-7.

СФТОПП використовується для будинків висотою до 25 поверхів включно при облицюванні негорючими індустріальними матеріалами з масою не більше 25 кг на 1 м2 і до 4 поверхів включно при облицюванні плитами з природного каменю і до 9 поверхів при облицюванні горючими індустріаль-ними матеріалами групи горючості Г1 згідно з ДБН В.1.1-7.

Вид кліматичного виконання для експлуатації у районах із помірним кліматом – за ГОСТом 15150, де середня з щорічних абсолютних максимальних температур повітря ≤ +40ºС, а середня з щорічних абсолютних мінімумів ≥ мінус 45оС – У1.

Рисунок 1. Конструкторсько – технологічна схема СФТОПП

Про стан розробки нормативної документації в галузі утеплення будинків 2

1 - несуча стіна, 2 - каркас для кріплення опоряджувального шару,
3 - індустріальні личкувальні елементи, 4 - елементи механічного кріплення утеплювача,
5 - теплоізолюючий шар (утеплювач), 6 – вітрозахисний мембранний елемент,
7 - повітряний вентильований прошарок.

Конструктивно-технологічна схема СФТОПП наведена на рисунку 1.

Терміни та визначення понять

Система фасадна теплоізоляційноопоряджувальна (далі - СФТО)
Комплексне конструктивно-технологічне рішення, що призначено для підвищення опору теплопередачі стінових огороджувальних конструкцій, їх захисту від впливу зовнішнього середовища, забезпечення нормативного мікроклімату приміщень та надання фасадам будинків і споруд привабливого естетичного вигляду.

Система утеплення з вентильованим повітряним прошарком
Конструктивне рішення СФТО, в товщі якого з боку зовнішньої поверхні теплоізоляційного шару створюється повітряний прошарок з обов’язковим забезпеченням за рахунок конструктивних елементів системи його вентиляції.

Захисні елементи
Елементи, що призначені для захисту системи від прямого проникнення вологи (водовідвідні віконні, карнизні, парапетні й інші відливи).

Несуча частина стіни
Частина стіни, яка сприймає додаткові навантаження від СФТО.

Вентильований повітряний прошарок
Конструктивний елемент системи, який створюється між теплоізолюючим шаром та личкувальним шаром для запобігання вологонакопиченню в товщі конструкцій, видалення вологи із товщі конструкцій за рахунок організації руху повітря в прошарку, що створюється при відповідних геометричних розмірах вентиляційних отворів у личкувальному шарі.

Каркас кріпильний
Визначена у системі конструкція, що забезпечує кріплення СФТО до несучої частини стіни.

Індустріальні личкувальні елементи
Визначені у системі тонкостінні елементи личкувального захисного шару у вигляді плит, плиток, панелей, касет, сайдінгу тощо, що виготовлені із металу або інших матеріалів.

Класифікація

Системи фасадні теплоізоляційно – оздоблювальні з вентильованим повітряним прошарком (далі СФТОПП) поділяються:

По матеріалу личкування:
- керамічні плити – К;
- плити з природного каменю – ПК;
- плити асбестоцементні - АЦ;
- плити цементно стружкові - ЦС;
- металеві листи зі сталі (МС) або алюмінію (МА);
- штучний камінь - ШК;
- металеві композитні матеріали — МК.

По матеріалу каркасу системи:
- нержавіюча сталь — СН;
- оцинкована сталь — ОС;
- алюміній — А.

По типу теплоізоляції:
— двошаровий — Д;
— одношаровий — без позначення.

Умовне позначення СФТОПП слід приймати відповідно до схеми

Про стан розробки нормативної документації в галузі утеплення будинків 3


Приклад запису умовного позначення СФТОПП з не світлопрозорим личкуванням керамічними плитами з каркасом із алюмінієвих профілів з одношаровою теплоізоляцією: СФТОПП-НС-К-А — ДСТУ Б В.2.6-ХХ:200Х — технічні вимоги.

Основні параметри та розміри

1. СФТОПП повинна відповідати вимогам цього стандарту та комплекту конструкторської документації, розробленої для кожного конкретного будинку індивідуально і монтуватися відповідно до технологічної карти на її монтаж.

Конструкторська документація й проект виконання робіт повинні розроблятися для кожного конкретного будинку, приклади конструктивних рішень систем наведені в додатку А.

2. Показники СФТОПП повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

3. Кількість дюбелів, необхідних для кріплення каркаса СФТОПП до стіни, слід розрахувати, виходячи з умов зусилля вириву дюбеля з матеріалу стіни (бетон, цегла), міцності і припустимих деформацій розпірних елементів дюбелів.

Вимоги до матеріалів та комплектуючих:

1. Матеріали і комплектуючі вироби повинні пройти вхідний контроль згідно з ГОСТом 24297, відповідати вимогам нормативної документації і підтверджуватися сертифікатами заводів-постачальників.

2. Для виготовлення СФТОПП повинні застосовуватися такі матеріали та комплектуючі. 2.1. Розпірні елементи для дюбелів повинні виготовлятися з нержавіючої сталі марки 25Х13Н2 згідно з ГОСТом 5632 або зі сталі марки 20 згідно з ГОСТом 1050 із гарячецинковим покриттям товщиною не менше 70 мкм.
2.2. Профілі каркаса повинні виготовлятися з алюмінію марки АД31 згідно з ГОСТом 4784 або з гнутих профілів із тонколистової оцинкованої сталі П класу товщини цинкового покриття згідно з ГОСТом 14918.
2.3. Кріпильні вироби, вимоги до них згідно з ГОСТом 10618, ГОСТом 7798, ГОСТом 1491, ГОСТом 17475.
2.4. Плівка вологозахистна паропроникна.
2.5. Плити теплоізоляційні.

2.6. Матеріали личкувальні.
2.6.1. Матеріали повинні бути негорючими при використанні у будівлях висотою до 25 поверхів і мати групу горючості Г1 для будівель висотою до 9 поверхів.
2.6.2. Матеріали повинні бути стійкими до удару при падінні тіла масою 0,5 кг з висоти 1 м.
2.6.3. Матеріали повинні мати морозостійкість не менше 50 циклів.
2.6.4. Матеріали повинні мати довговічність не менше 25 років.

2.7. Дюбелі поліетиленові з штоками із поліаміду згідно з ТУ У В.2.6-25.2-32819022-001.

Комплектність

До комплекту поставки СФТОПП входять усі складові частини згідно з конструкторською документацією підприємства – виробника: паспорт, технічний опис та інструкція з експлуатації. Допускається за вимогою замовника об’єднувати паспорт, технічний опис та інструкцію по експлуатації в єдиний документ.

Маркування

1. Кожна СФТОПП повинна мати маркування складових частин згідно з ДСТУ 3058. Маркування наносять на металевий, пластмасовий, дерев’яний ярлик або етикетку, прикріплену до складових частин.

2. Маркування повинно бути виконано українською мовою або мовою, вказаною в договорі на поставку.

3. Кожна складова частина СФТОПП повинна мати маркування:
- назву підприємства-виробника;
- товарний знак;
- назву виробу;
- заводський номер;
- дату виготовлення;
- знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 (якщо такий надано при сертифікації продукції);
- штамп ВТК.

4. Спосіб нанесення маркування повинен забезпечувати його збереження в умовах зберігання, транспортування та експлуатації на протязі всього терміну служби СФТОПП.

5. Маркування вантажних місць треба виконувати відповідно до вимог ГОСТ 14192.

Пакування

1. Складові частини СФТОПП доставляють в не упакованому вигляді, крім кріпильних виробів, личкувальних елементів і технічної документації, які повинні бути обгорнуті папером згідно з ГОСТом 16295.

В ДСТУ також подані:
- вимоги безпеки та охорони довкілля;
- правила приймання;
- методи контролювання;
- транспортування й зберігання;
- вказівки з монтажу, експлуатації і утилізації;
- гарантії виробника.

Пропонуємо читачам, що мають зауваження та пропозиції, звертатися до редакції.


Автор: Технико-аналитический журнал "Оконные Технологии" №28 от 2007

Страница компании в каталоге: Оконные технологии, Журнал


<Посмотреть прайсы
Отправить ссылку

Комментарии

Оставьте комментарий

Поставить оценку

Другие статьи этого раздела

Про стан розробки нормативної документації в галузі утеплення будинків